Lista artykułów

Nazwa artykułu
Utworzenie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii grupy trenerów wewnętrznych
Utworzenie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
grupy trenerów wewnętrznych
24.08.2018 więcej
Świadczenie kompleksowych usług eksperckich
Świadczenie kompleksowych usług eksperckich
24.08.2018 więcej
Organizacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
Organizacja i obsługa wydarzenia, którym jest posiedzenie Grupy
Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
21.08.2018 więcej
Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury promującej polską gospodarkę oraz branże priorytetowe
Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury promującej polską
gospodarkę oraz branże priorytetowe
17.08.2018 więcej
Analiza aplikacji e-usług
Zapraszamy do składania ofert na analizę aplikacji e-usług,
które umożliwiają użytkownikom wypełnienie wybranego wniosku
i wysłanie go do właściwego urzędu.
16.08.2018 więcej
Sprzedaż, dostawa tabliczek informacyjnych na drzwi wewnętrzne
W ramach procedury rozeznania rynku MPiT zaprasza do składania
ofert na: ”Sprzedaż, dostawę do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii tabliczek informacyjnych na
drzwi wewnętrzne”.
10.08.2018 więcej
Szacowanie wartości – opracowanie projektu OPZ na wykonanie centralnej platformy zakupowej
Szacowanie wartości zamówienia – Wykonanie usług w zakresie
opracowania projektu Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego
wykonania centralnej platformy zakupowej.
09.08.2018 więcej
Organizacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
Organizacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds.
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
09.08.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa elementów sprzętu fotograficznego
W ramach procedury rozeznania rynku MPiT zaprasza do składania
ofert na: ”Sprzedaż i dostawę elementów sprzętu
fotograficznego”.
09.08.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa elementów sprzętu konferencyjnego
W ramach procedury rozeznania rynku MPiT zaprasza do składania
ofert na: ”Sprzedaż i dostawę do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii elementów sprzętu
konferencyjnego”.
09.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się